01 — Karel Martens, Re-Printed Matter, 60 Years of Books

01 — Karel Martens, Re-Printed Matter, 60 Years of Books

26 October— 20 December 2019

The work of Karel Martens occupies an intriguing place in the present European art and design landscape. His work is both personal and experimental. At the same time, it is publicly answerable. Over the decades of his practice, Martens has been prolific as a designer of books. He has also made contributions in a wide range of design commissions: including stamps, coins, signs on buildings. Intimately connected with this design work has been his practice as an artist. This started with geometric and kinetic constructions, and developed in work with the very material of paper. Over a long period he has been making monoprints. This exhibition brings together for the first time all books which Karel Martens designed in his career. The exhibition is edited and designed by Roger Willems and Hans Gremmen.

1960—Jeugdfestival Velp
1960—Jeugdfestival Velp
1960—Aberson Tuimelruit-Dakramen
1960—Aberson Wohnraum-Dachfenster
1962—Dr.P.C.Kuiper, Neurosenleer
1962—Dr.P.J.A.Calon, Dr.J.J.G.Prick, Psychologische grondbegrippen
1962—P.Dessauer, Meditatie
1962—Drs.H.van Praag, Psychologische encyclopedie
1962—G.Tomasi di Lampedusa, De senator en de sirene
1964—G.S.Westerouen van Meeteren, Goede morgen
1964—Dr.Ph.Muller, De psychologie in de wereld van nu
1964—Dr.G.J.Hoenderdaal, De mens in tweestrijd
1966—P.Brand, Ds.R.Bos, Drs.J.H.Hijts, H.Lammers, Drs.Daniel de Lange, Dr.F.Sierksma, Dr.Corn.Verhoeven, Het verraad van de anderen
1966—Dr.D.Zuithoff, Een terreinverkenning ten behoeve van de sociale psychiatrie
1966—Dr.G.Smallegange, Onaangepaste pubers in groepsverband
1963—W.De Haan , Encyclopedie voor iedereen
1963—Rijksmuseum Kroller-Muller, Zoltan Kemeny
1965—Dr.Ferd.Sassen, Geschiedenis van de wijsbegeerte der Grieken en Romeinen
1965—Dr.Kwee Swan-Liat, Denken met de rechterhand
1965—Dr.Chr.P.Raven, Ontwikkeling als informatieverwerking
1965—Dr.G.Nuchelmans, Proven van analytisch filosoferen
1965—Dr.C.A.van Peursen, Fenomenologie en analytische filosofie
1965—Dr.R.F.Beerling, De Transcendentale vreemdeling
1965—Dr.C.A.van Peursen, Feiten, waarden, gebeurtenissen
1965—P.de Graaf, De austin seven
1965—M.Luther King, Nobelprijs rede
1965—M.L.King, Wandelt in de liefde
1967—Technische toepassingen
1967—75 Jaar Gazelle 1892-1967
1966—Dr.R.F.Beerling, De samenleving
1966—Dr.C.Schoonbrood, De wereld
1966—Dr.C.Schoonbrood, Het absolute
1966—Dr.S.L.Kwee, Dr.C.A.van Peursen, De mens
1967—Van freud tot nu
1967—Op weg naar een vaderloze maatschappij
1967—Viergesprek over oorlog en vrede
1967—Hoofdstukken uit de hedendaagse psychoanalyse
1967—Zes psychologische studies
1967—Ideeen en idolen
1968—P.della Mirandola, Over de menselijke waardigheid
1968—P.della Mirandola, Over de menselijke waardigheid
1968—50 jaar, Limburgse Katholieke Werkgeversvereniging
1968—Dr.B.M.van Iersel, Dr.A.A.Bastiaensen, J.Quinlan, Dr.P.J.Schoonenberg, Engelen en duivels
1968—Dr.J.P.van der Linden, Driemaal Malraux
1968—Dr.A.G.Weiler, Leven weten geloven
1968—(On) Ontbindbaarheid van het huwelijk
1968—W.van den Broeck, Lang weekend
1968—H.J.Claeys, Het Geluid
1968—E.Develing, De maagden, project II
1969—D.Christiaens, Tuin van huid
1969—W.M.Roggeman, Het orakel van New York city
1970—M.McLuhan, Stroomversnelling
1970—Dr.J.Hemelrijk, Mijn kinderleven
1970—F.A.Six, Industriële marketing
1970—Dr.W.D.Voorthuysen, Leasing
1970—S.P.Morse, Marketing in de praktijk
1971—H.Raschke, Leidraad voor personeelsbeoordeling
1971—C.Brann, Verkopen per post
1971—Dr.C.A.Sittting, Marketing management informatie-en beslissings-systemen
1971—Prof.ir.C.H.Botter, Industrie en organisatie
1971—A.P.Robson, Moderne administratie en de manager
1971—Drs.C.A.Smal, Organisatie van hoger personeel
1971—P.A.van Wely, P.J.Willems, Ergonomie, Mens en werk
1971—Dr.B.G.Klein Wassink, Het produktbeleid van de onderneming
1971—K.Peter, F.Drucker, Techniek en management in de samenleving
1971—W.J.J.Hasper, J.D.van der Torn, Modellen voor de manager
1971—J.J.Verzijl, Plannen en informeren
1971—Dr.E.van de Vliert, Rolgedrag in de organisatie
1970—phonogram
1972—J.Wenerbergh, H.leus, Boonboek
1972—Dr.W.Leendertz, Dr.F.J.de Jong, Beknopte inleiding tot de ethiek
1972—Urbanisatie, Op zoek naar de stad van morgen-urbanisatie
1972—Europa 2000—Perspectiven voor een aanvaardbare toekomst
1972—Opvoeding en onderwijs voor de 21e eeuw
1972—C.L.Kruthof, Onwetendheid en sociaal gedrag
1972—G.A.Kooy, Seksualiteit, huwelijk en gezin in Nederland
1972—Dr.M.J.Wibier, C.Wright mills als socioloog en wetenschapstheoreticus
1972—Dr.R.F.Beerling, Wijsgerig-sociologische verkenningen
1972—Dr.M.A.J.M.Maithijssen, Klasse-onderwijs
1972—Dr.J.W.Schoorl, Sociologie der modernisering
1973—Dr.J.H.J.Aders, Marketing van bankdiensten
1973—Dr.J.W.Veluwenkamp, De totstandkoming van de postbank
1973—Drs.H.Wolf, Betalen via de bank-van verleden tot heden
1973—Drs.D.S.Dotiga, Consumptief krediet in Nederland
1973—Drs.A.Klaassen, De Achtergestelde lening
1973—Dr.R.G.C. van den Brink, Bankkrediet
1973—Dr.H.W.J.Bosman, Het Nederlandse bankwezen
1973—Dr.A.P.Cassee, Dr.P.E.Boeke, Dr.J.T.Barendregt, Klinische psychologie in Nederland 1
1973—Dr.A.P.Cassee, Dr.P.E.Boeke, Dr.J.T.Barendregt, Klinische psychologie in Nederland 2
1973—D.Bell, De komstvan de post-industriële samenleving
1975—J.Frieswijk, Nimocahiers 13—Gemeente politiek en opbovwwerk
1975—D.van Wijk, Nimocahiers 14—Functieopvaiting, functievervullingvan opbouwwerkers
1975—L.Kallen, Nimocahiers 15—De afstand tussen burgers en hun gemeente lijke overheden
1975—Th.M.G.Guffens, Nimocahiers 16—Samenlevingsopbouw, ruimtelijke ordening en vervreemding
1975—G.Beckers, Nimocahiers 17—Buurtwerk aan de poort van de school
1975—G.Lukacs, Thomas Mann
1975—N.Hadjinicololaou, Kunstgeschiedenis en ideologie
1975—De estetiese teorie van adorno en benjamin, een inleiding
1975—B.Brecht, Driestuiversroman
1975—B.Brecht, Driestuiversproces
1975—J.Berger, Het moment van het kubisme
1980—T.Eagleton, Marxisme en literatuurkritiek
1980—Sunschrift 147
1975—W.Blumenberg, Kleine Geschiedenis van het leven van Karl Marx
1975—H.Roland Holst, Herman Gorter
1975—Mr.A.S.de Leeuw, Nederland in de wereldpolitiek, van 1900 tot heden (1936)
1975—G.Harmsen, Blauwe en rode jeudg
1975—F.Mehring, Karl Marx geschiedenis van zijn leven
1975—A.Hauser, Sociale geschiedenis van de kunst
1977—Dr.Fr.de Jong , J.Saks literator en marxist
1977—Mr.H.P.G.Quack, Herinneringen uit de levensjaren van Mr.H.P.G.Quack, 1834-1914
1977—Dr.P.Klinkenberg, Socialistiese opvoedings-en onderwijsdenkbeelden
1977—Dr.W.H.Posthumus-van der Goot, Van moeder op dochter, de maatschappelijke positie van de franse tijd
1977—A.Romein-Verschoor, Spelen met de tijd
1977—Dr.A.J.C.Rüter, De spoorwegstakingen van 1903
1977—Dr.F.A.G.Keesing, De conjuncturele ontwikkeling van Nederland en de evolutie van de economische overmeidspolitiek 1918-1939
1977—G.Harmsen, Marx contra de marxistische ideologen
1977—Dr.W.N.Schilstra, Vrowenarbeid in landbouw en industrie in Nederland in de tweede helft der negentiende eeuw
1977—C.Meijer-Wichmann, Vrouw en maatschappij
1977—A.Jacobs, Herinneringen
1977—Portugal/A terra quem a trabalha
1980—11/Juni 1980
1980—13/November 1980
1981—15/Mei 1981
1981—16/September 1981
1982—18/Maart 1982
1977—Woody Van Amen, Moderne kunstvoorwerpen 1963-1977
1977—Woody Van Amen, Moderne kunstvoorwerpen 1963-1977
1980—V.O.P.Hawinkels, Moet dit een wereldbeeld verbeelden?
1980—V.O.P.Hawinkels, Moet dit een wereldbeeld verbeelden?
1982—Wolfsmond 6
1982—Te Elfder Ure 27—Seksualiteit
1982—Te Elfder Ure 28—Marxistiese staatstheorie 2: Gramsci
1982—Te Elfder Ure 30—Viet nam / Kultuur / Biopolitiek
1982—Te Elfder Ure 32—Verwantschap en produktiewijze
1983—Federatie van Kunstenaarsverenigingen, Juriaan Schrofer: Eenheid en tegendelen
1985—H.Stroeken, Freud en zijn patiënten
1986—Nederlandse Postzegels 1983
1986—Jaarverslag 1986
1988—Jaarverslag 1988
1989—Jaarverslag 1989
1990—Jaarverslag 1990
1990—B.Hendriks, Rosbeek 29
1992—T.Robinson, Didi in Holland
1993—Geertjan van oostende veenbrand
1995—P.Reading, [thence to this silence,]
1996—K.Martens, Printed matter
1996—K.Martens, Printed matter
1996—Het Drinkglas
1997—W.Quist, R.Oxenaar, K.Peeters, H.van Os, Uitgave ministerie van vrom rijksgebouwendienst
1997—W.Quist, R.Oxenaar, K.Peeters, H.van Os, Uitgave ministerie van vrom rijksgebouwendienst
1998—Als we huizen bouwen, praten en schrijven we’
2000—Van der broek en bakema 1948-1988 architectuur en stedenbouw
1997—Wim Crouwel, Mode en module
1997—Wim Crouwel, Mode en module
1997—De Nijl Architecten, wensen u een gelukkig nieuw jaar
2004—Woody Van Amen, Woody Van Amen crossing worlds
2003—Van Herk & De Kleijn, Tools and architecture
2006—A Berlage Instituut Project, Brussels a manifesto, towards the capital of Europe
2007—T.Avermaete, K.Havik, H.Teerds, Architectural positions, architecture, modernity and poblic sphere
2007—Architectural positions, architecture, modernity and poblic sphere
2008—OASE 25 Years of Critical Reflection
2010—S.Komossa, K.Rouw, J.Hillen, Colour in contemporary architecture/kleur in de hedendaagse architectuur
2010—S.Komossa, K.Rouw, J.Hillen, Colour in contemporary architecture/kleur in de hedendaagse architectuur
2010—Toshimaru Naka Mura, Dance music
2010—Commissie voor Welstand en Monumenten Amsterdam
2009—Idea Books catalogue, Autumn 2009
2010—Idea Books catalogue, Spring 2010
2010—Idea Books catalogue, Fall 2010
2011—Idea Books catalogue, Fall 2011
2013—F.Huygen, Jurrian Schrofer
2013—F.Huygen, Jurrian Schrofer
2017—E.Boyer, Couleurs sur la plage/Colours on the beach
2013—Karel Martens, Full Color
2015—Karel Martens, Reprint
2016—Karel Martens, Prints
2017—Karel Martens, Motion
2019—Karel Martens, Re-Printed Matter
2019—Karel Martens, Re-Printed Matter
2019—Karel Martens, Re-Printed Matter
1972—L.Scheer, Röntgens van ruyslinck
1979—Dr.Gerda Smets, Psychologie van bouwen en wonen
1979—Dr.L.F.W.De Klerk, Inleiding in de onderwijspsychologie
1980—Dr.L.F.W.de Klerk, Het leren van psychomotorische vaardigheden
1980—R.W.Meertens, Groepspolarisatie
1980—E.H.van Olst, A.Kok, J.F.Orlebeke, Inleiding in de psychofysiologie
1980—H.Bonarius, Persoonlijke psychologie, deel II
1980—J.M.van der Lans, Religieuze ervaring en meditatie
1981—W.de Coster, L.Verhofstadt-Deneve, Handboek voor ontwikkelingspsychologie
1981—Dr.J.Nuttin, De menselijke motivatie
1982—Nieuwe’ Schilderkunst
1960—Dr.J.W.Schulte Nordholt, Het Volk dat in duisternis wandelt
1962—E.Burmeister, De groepsleider in de inrichting
1970—J.Warham, Inleiding tot beleidsvoering voor maatschappelijk werkers
1975—W.H.A.Schanfrat, Mens en werk
1979—Dr.Ab.Thiadens, Crisisverwerking en stervensbegeleiding
1979—R.A.C.Hoksbergen, Adoptie van kinderen uit verre landen
1980—Kees van der Velden, Directieve therapie 2
1982—J.van de Lande, Opgenomen in de groep
1983—B.Kapteyn, Probleemoplossing in organisaties
1984—J.Galper, Maatschappelijk werk in radicaal perspectief
1982—Wolfsmond 6
1983—Federatie van Kunstenaarsverenigingen, Juriaan Schrofer: Eenheid en tegendelen
1995—Verklaring van/Verdrag inzake de rechten van het kind
1999—Lijst op zicht
2000—Kpn Agenda 2000
2006—Tony Fretton Architects, Designing the Warsaw Embassy
1970—F.Sagan, Bonjour Tristesse…
1982—Jan Roes, Alphons Ariëns Bronnen van de katholieke arbeidersbeweging in Nederland
2014—M.Bautler, Polder peil
2003—Woody Van Amen, Woody Van Amen crossing worlds
2006—ZUS (Zones Urbaines Sensibles), E.van Boxel, K.Koreman, Re-public, Towards a new spatial politics
1992—Nieuw Burgerlijk Wetboek stamp
1992—Nieuw Burgerlijk Wetboek stamp
1992—Nieuw Burgerlijk Wetboek stamp
1990—OASE #28, Snelheid en zwaarte
1991—OASE #29, Sprekende architectuur deel I
1991—OASE #30, Sprekende architectuur deel II
1991—OASE #31, Over de tektoniek van de opstand & Aldo Rossi’s plan voor het Bonnefantenmuseum
1992—OASE #32, Over architectuur en stedebouw in de jaren zestig
1992—OASE #33, Over de transformatie van de metropool
1992—OASE #34, Over het interieur
1993—OASE #35, Over havenfronten
1993—OASE #36, Over de architectuurtekening
1994—OASE #37/38
1994—OASE #39, De huivering en de stenen, Materialiteit en fysieke ervaring
1994—OASE #40, Poiésis en architectuur
1994—OASE #41, Het Wereldontwerp
1995—OASE #43, Zwischenraumgespenster
1997—OASE #45/46, Essential Architecture, Essentiele architectuur
1998—OASE #49/50, Convention, Conventie
1999—OASE #52, Consumption and territory, Consumptie en territorium
2000—OASE #53, Network Urbanism, Netwerkstedenbouw
2001—OASE #54, Re: Generic City, Re: Generieke stad
2001—OASE #55, Home and garden, Huis en tuin
2001—OASE #56, Domestic Nature, Huiselijke natuur
2001—OASE #57, 1970s Revisited
2002—OASE #58, The Visible and the Invisible, Het zichtbare en het onzichtbare
2002—OASE #59, Scratching the Surface, Nagel op de huid
2002—OASE #60, Urbanism Out of Town, Het land in de stad
2003—OASE #61, Suburbia and Social Democracy, Neoliberalisme in de buitenwijk
2003—OASE #62, Autonomous Architecture and the Project of the City, Autonome architectuur en het stedelijk project
2004—OASE #63, Countryside, Platteland
2004—OASE #64, Landscape and Mass Tourism, Landschap en massatoerisme
2004—OASE #65, Ornament, Decorative Traditions in Architecture, Decoratieve tradities in architectuur
2005—OASE #66, Virtually Here, Space in Cyberfiction, Ruimte in cyberfictie
2005—OASE #67, After the party, Dutch architecture 2005, Nederlandse Architectuur 2005
2005—OASE #68, Home-land, Thuis-land
2006—OASE #69, Positions, Shared Territories in Historiography & Practice, Gedeelde gebieden in historiografie & ontwerp-praktijk
2006—OASE #70, Architecture & Literature, Reflections/Imaginations, Architectuur & Literatuur, Bespiegelingen/verbeelding
2006—OASE #71, Urban Formation and Collective Spaces, Stedelijke formatie en collectieve ruimten
2007—OASE #72, Back to School, Terug naar school
2007—OASE #73, Gentrification, Flows and Counter-Flows, Gentrification Stromen en tegenstromen
2007—OASE #74, Invention, Inventie
2008—OASE #75, 25 years of Critical Reflection on Architecture
2008—OASE #76, Specificity, Context
2008—OASE #77, Into the open, Publieke plaatsen
2009—OASE #78, Immersed, Sound and Architecture, Immersed, Architectuur en geluid
2009—OASE #79, The Architecture of James Stirling 1964–1992
2009—OASE #80, On Territories, Over territoria
2010—OASE #81, Constructing criticism, Kritiek in opbouw
2010—OASE #82, L’afrique c’est chic, Architecture and planning in Africa 1950-1970, Architectuur en plannig in Afrika 1950–1970
2010—OASE #83, Commissioning Architecture, Opdrachtgevers in de architectuur
2011—OASE #84, Models, Maquettes
2011—OASE #85, Productive Uncertainty, Productieve onzekerheid
2011—OASE #86, Baroque, Barok
2012—OASE #87, Alan Colquhoun, Architect Historian Critic, Architect Historicus Criticus
2012—OASE #88, Exhibitions, Showing and Producing Architecture, Tentoonstellingen Architectuur tonen en produceren
2013—OASE #89, Medium, Images of the Mid-Size City, Beelden van de middelgrote stad
2013—OASE #90, What is Good Architecture?, Wat is goede architectuur?
2013—OASE #91, Building atmosphere, Sfeer bouwen
2014—OASE #92, Codes and Continuities, Codes en Continuïteiten
2014—OASE #93, Making landscape public, Making public landscape, Landschap publiek maken publiek landschap maken
2015—OASE #94, OMA. The First Decade, De eerste tien jaar
2015—OASE #95, Crossing Boundaries, Transcultural Practices in Architecture and Urbanism, Transculturele praktijken in architectuur en stedenbouw
2016—OASE #96, Social Poetics, The Architecture of Use and Appropriation, Sociale poëtica De architectuur van gebruik en toe-eigening
2016—OASE #97, Action and Reaction in Architecture, Actie en Reactie in Architectuur
2017—OASE #98, Narrating Urban Landscapes, Verhalend stedelijk landschap
2017—OASE #99, The Architecture Museum Effect, De effecten van architectuurmusea
2018—OASE #100, Karel Martens and The Architecture of the Journal, Karel Martens en de architectuur van het tijdschrift
2018—OASE #101, Microcosm, Searching for the City in Its Interiors, Microkosmos, Een zoektocht naar de stad in haar interieurs
2019—OASE #102, Schools & Teachers, The Education of an Architect in Europe
2019—OASE #103, Critical Regionalism, Revisited, Kritisch regionalisme, heroverwogen
2019-OASE #104, Oase 104: The Urban Household Of Metabolism